Shantykoor Barend Fox

                           "welkom in de wereld van de shanties"

AVG(Algemene Verordening Gegevensbescherming)

(Nog niet actief!!!)

Sedert 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en van toepassing voor alle organisaties en verenigingen die gegevens van personen bewaren.Alle organisaties en verenigingen zullen zich aan deze verordening moeten houden. Om hieraan te kunnen voldoen is door het bestuur het volgende samengesteld en van toepassing verklaard;
Persoonlijke gegevens van de leden die worden gebruikt voor de bereikbaarheid, worden opgeslagen bij het bestuur en deze is dan ook verantwoordelijk voor het bijhouden hiervan.
Deze gegevens zijn ook te vinden op de "beschermde" leden pagina van www. Barendfox.com
De gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum zullen worden gebruikt voor het sociale gedeelte. (Ziekte, Verjaardagen, Jubilea e.d.)
Lichamelijke ongemakken van leden en/of medicijngebruik, waar tijdens de optredens en uitvoeringen rekening mee gehouden dient te worden, zullen alleen bij het bestuur bekend zijn en als vertrouwelijk worden behandeld.
Wanneer er tijdens optredens of oefenavonden foto's en/of video opnames worden gemaakt, kunnen de leden zich niet beroepen op hun portretrecht indien deze foto's c.c. video-opnames worden gebruikt voor promotie van het koor.
Als er door derden of eigen mensen foto's worden gemaakt en worden geplaatst op de webside van het koor kan dit niet worden gezien als inbreuk op de privacy (art.) Dit behoort bij het lidmaatschap van Shantykoor Barend Fox.
Alle bij het bestuur bekende en aan de vereniging verschafte gegevens, zullen nimmer aan derden worden verstrekt of verkocht en alleen dan aan derden worden verstrekt met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokkene.
Na beëindiging van het lidmaatschap zullen deze gegevens nog 5 jaar worden bewaard.
Het bestuur van Shantykoor Barend Fox zal regelmatig controleren of we aan dit privacybeleid voldoen.
Voor vragen omtrent dit privacybeleid kunt u contact opnemen met het bestuur.


 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info